Lista dyskusyjna Akademicki KOD

Do bieżącej komunikacji wykorzystujemy e-mailową listę dyskusyjną. Lista jest zrealizowana za pomocą darmowego oprogramowania Mailman.

Serwer listy jest dostępny pod adresem: https://lists.dybczynski.pl/listinfo/akademickikod

Lista dysponuje pełnym archiwum dostępnym dla członków grupy ("prenumeratorów" listy).

Wszelkie pytania dotyczące listy dyskusyjnej proszę kierować do jej administratora na adres:
akademickikod-owner@lists.dybczynski.pl