Zakończyliśmy zbieranie podpisów! Dziękujemy!

List z wszystkimi podpisami został wydrukowany i przesłany do TK.
Mam potwierdzenie, że Prof.Rzepliński dostał go "do rąk własnych".

Jeśli ktoś chce to może pobrać na pamiątkę list w wersji PDF.Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
źródło:http://trybunal.gov.pl


Zbieraliśmy podpisy i poparcie pod listem z podziękowaniami dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

W związku z kończącą się kadencją Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana prof. Andrzeja Rzeplińskiego, wystosowaliśmy poniższy list z podziękowaniami za jego pracę i postawę, szczególnie w ostatnim okresie.

Poniżej treść listu a pod nią wpisy wyrażające poparcie:


Szanowny Panie Prezesie Trybunału Konstytucyjnego,

w 2006 roku Ś.P. Prezydent RP wystosował list z okazji XX lecia TK, pisząc w nim miedzy innymi:

Trybunał Konstytucyjny zajmuje znaczące miejsce w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej. Należy do najważniejszych instytucji władzy sądowniczej, pełniąc rolę jednego z gwarantów praworządności w państwie. Stoi na straży porządku konstytucyjnego.(...)
W III Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny uczynił wiele dla umocnienia rządów prawa, dla większej przejrzystości norm i procedur oraz dla upowszechniania kultury prawnej wśród obywateli.
Wprowadzenie zasady ostateczności orzeczeń Trybunału przez Konstytucję z 1997 roku pozwoliło precyzować polski model ustrojowy, wskazywać na istniejące jeszcze ułomności, doskonalić ład kompetencyjny pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami władzy państwowej. Wiele orzeczeń Trybunału na trwałe zapisało się w polskiej doktrynie prawa.
Wśród wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wydanych w ciągu ostatnich lat, nie brakowało takich rozstrzygnięć, które miały istotne znaczenie dla ładu prawnego Rzeczypospolitej.
Odnotować należy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które stanowiły podstawę do ukształtowania się zasad przyzwoitej legislacji opierających się na zasadzie ochrony zaufania obywatela do państwa.
Powinnością państwa jest nakaz takiego kształtowania prawa, by nie działało ono wstecz, tworzenie prawa dotyczącego jednostki w taki sposób, by miała ona czas na dostosowanie się do niego, oraz chroniącego prawa nabyte, ochrona przy tym rozciągać się może wyłącznie na prawa słusznie nabyte.(...)

(tu cały list Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego z roku 2006)

Trybunał, oceniając zgodność z Konstytucją zaskarżonych przepisów, uwzględnia wartości konstytucyjne, z którymi muszą być one zgodne. Ochrona praw jednostki musi się przy tym łączyć z ochroną państwa jako dobra wspólnego obywateli. Dlatego jedną z takich wartości wskazanych w orzecznictwie konstytucyjnym jest równowaga budżetowa.(...)
Pragnę podkreślić, że działalność Trybunału Konstytucyjnego jest ważną lekcją dla tworzenia i stosowania dobrego prawa. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają istotne znaczenie dla funkcjonowania Państwa i to właśnie z tego względu powinny być przedmiotem nie tylko refleksji ze strony organów Państwa, ale także publicznej debaty.

Pragniemy wyrazić jednoznaczne przekonanie, że po kolejnych dziesięciu latach pracy Trybunału Konstytucyjnego opinia ta nabrała jeszcze większej aktualności i głębszego uzasadnienia.

Na szczególne podziękowanie ze strony obywateli RP zasługuje zaprezentowana w ostatnich kilkunastu miesiącach postawa Pana Prezesa i wspierających go sędziów oraz pracowników TK. Państwa niezłomność, determinacja, mądrość i fachowość oraz racjonalny spokój w działaniu zasługują na nasz najwyższy podziw i uznanie.

Wobec kończącej się kadencji Pana Prezesa pragniemy wyrazić przekonanie, że również w roli Prezesa w stanie spoczynku nie ustanie Pan Profesor w swoich działaniach dla dobra Polski i jej obywateli.

Z ogromnym szacunkiem,
Akademicki KOD
grupa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dr Jarosław Aptacy (językoznawca germanista), Wydział Neofilologii UAM, Poznań
 • mgr Grazyna Ciesielska, geomorfolog, emeryt. nauczycielka, Puszczykowo
 • dr hab., prof. UAM Piotr A. Dybczyński, Wydział Fizyki UAM, Poznań
 • prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Poznań
 • prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, Wydział Anglistyki UAM, Poznań
 • prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, em.prof.zwyczajny, UAM
 • mgr Ewa Janicka-Thomas, em. st.wykładowca, Uniw.Przyrodniczy, Poznań
 • mgr Zbigniew Jaśkiewicz, germanista, emerytowany pracownik naukowy i administracyjny Instytutu Zachodniego, PTPN, Oddziału PAN, UAM, Poznań. Obecnie w Stowarzyszeniu Absolwentów UAM
 • dr Łukasz Kaczmarek Wydział Biologii UAM, Poznań
 • prof. zw. dr hab. Artur Kijas, UAM
 • prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii UAM, Poznań
 • prof. dr. hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 • dr hab. Tomasz Kwiatkowski, Wydział Fizyki UAM, Poznań
 • mgr Elżbieta Marszałek, tłumaczka konferencyjna akredytowana przy instytucjach UE, Nekielka
 • prof. UM dr hab. Przemysław Łukasz Mikołajczak, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Witold Molik Instytut Historii UAM
 • prof. zw. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, UAM
 • dr n. przyr. Anna Pioruńska-Mikołajczak, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab., prof. UAM Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii UAM
 • dr hab. Jan Polowczyk, prof.nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 • dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kaźmierz
 • dr Anna Potok, em. pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań
 • mgr Maria Skibniewska, st. wykładowca, Szkoła Językowa UAM, Poznań
 • dr hab. Maciej Skoracki, UAM, Poznań
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Trybuś, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Poznań
 • mgr inż Jolanta Wesołowska, em. naucz. matematyki, Poznań
 • prof.UAM dr hab. Ryszard Wryk, Wydział Historyczny UAM
 • dr hab. Joanna Zeidler em. prof. IChB PAN, Puszczykowo
 • prof. dr hab. Paweł Zeidler Wydział Nauk Społecznych UAM, PuszczykowoDo listu dołączają się:

 • dr hab., prof. UAM Władysław Polcyn UAM Poznań
 • Panie Profesorze, dziękuję za walkę o Polskę do końca! Zwycięstwo przyjdzie!!!!
  Urszula Prusińska
 • dr hab. Robert Luciński, Wydział Biologii UAM, Poznań
 • dr Łukasz Wojtyla, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Panie Profesorze, dziękuję.... za niezłomność, odwagę i wierność Konstytucji. To była lekcja prawdziwego patriotyzmu.
  Z wyrazami szacunku, Joanna Wronowska
 • Z wyrazami szacunku, Krystyna Choińska- Engel
 • Przyłączam się do podziękowań dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego za jego pracę na rzecz demokracji.
  dr Sławomira Szutowicz, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 00-716 Warszawa
 • Szanowny Panie Profesorze,
  jak mawiał śp. Profesor Władysław Bartoszewski, jeśli czasem nie wiesz jak się zachować, staraj się być przyzwoity. Pan w trudnej sytuacji zawłaszczania naszego państwa przez PIS, nie tylko wiedział jak bronić demokracji konstytucyjnej i jej integralnej wartości, jaką jest trójpodział władzy oraz niezależność i odrębność władzy sądowniczej w Polsce, ale cały czas zachowywał się przyzwoicie, dając innym współobywatelom, przykład godnej postawy Sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję Panu Profesorowi za tę postawę.
  Marek Pankowski
 • Dziękuję Profesorze, Hanna Wawrzyniak, Poznań
 • Lucyna Misztal, Wydział Biologii UAM Poznań
 • Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za niezłomną postawę mgr Ewa Grabowska historyk UAM Poznań
 • Panie Profesorze, z wyrazami najwyższego szacunku, dr Renata Stawarska
 • Z wyrazami szacunku, Janina Przybecka
 • dr hab. Eliza Karmińska, prof. UAM, Wydział Neofilologii UAM, Poznań
 • Dziękuję Panu Panie Profesorze za niezłomną walkę o polską DEMOKRACJĘ! Będzie Pana bardzo brakować....
  Ewa Iłowiecka
 • Z wyrazami głębokiego szacunku,
  Małgorzata Królikowska-Sołtan, astronomka, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Z wyrazami szacunku, Krystyna Maliszewska-Piechota
 • Z wyrazami szacunku, Jerzy Piechota
 • Dr Jacob Thaisen, Associate Professor of English Language, University of Oslo
 • Szanowny Panie Profesorze,
  Dziękuję Panu za rzetelność, uczciwość i profesjonalizm. Właśnie tego potrzebujemy w tym trudnym dla naszej ojczyzny czasie.
  dr Maciej Machniewski, absolwent UAM, tłumacz w Komisji Europejskiej
 • Serdecznie dziękuję, Andrzej Sołtan, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • Dziękuję. Teresa Piotrowska
 • Panie Profesorze, dziękujemy za niezłomną walkę o polską demokrację.
  Z wyrazami szacunku, Jarosław Medndelski
 • prof. dr hab. Henryk Jankowski, Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Panie Prezesie, dziękuję bardzo za niezłomną postawę w walce o demokrację i Trybunał Konstytucyjny!
  Maria Szymoniak
 • prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny (germanista), Wydział Neofilologii UAM
 • Szacunek, podziw i... nadzieja! Anna Sobkowska, Poznań
 • Z wyrazami ogromnego podziwu, szacunku i wsparcia... Rafał Kufel, Poznań
 • Darzę Pana najwyższą atencją, em. prof. dr hab. Wiktoria Gręzicka-Ratajczak,W.Biologii UAM
 • Tomasz Krajnik, emeryt Państwowej Straży Pożarnej, 31 lat służby społeczeństwu
 • Z wyrazami szacunku - prof. dr hab. Małgorzata Frankowska-Terlecka, em. prof. zw. Wydz. Filozofii i Socjologii UW
 • Wyrazy najwyższego szacunku Panie Profesorze, Andrzej Muras
 • dr Radosław Lewandowski, anglista, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Hanna Ruszkiewicz-Śróda
 • Dziękuję, Panie Profesorze! Z wyrazami szacunku.Andrzej Stęsik
 • Popieram. prof dr hab. Lidia Cierpiałkowska Instytut Psychologii UAM
 • Popieram. Mariola Sosnowska
 • Z wyrazami szacunku, Ewa Bruss-Kwiatkowska, Poznań
 • Z wyrazami najwyższego uznania dla Pana działalności i najgłębszego szacunku za Pańską postawę.
  Zdzisław Tomasz Kałek
 • Dziękuję ! Iwona Busz
 • dr Ryszard Gabryszewski, astronom, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 • Wyrazy szacunku za niezłomność w obronie wartości o które walczyliśmy.
  mgr Mirosław Augustyn (socjolog), Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS (1980-1981)
 • Wyrazy szacunku i uznania, mgr Anna Bogajewska-Szymańska
 • Natalia Królikowska-Jedlińska
 • Oby postawa Pana Profesora stała się przykładem dla wszystkich prawników! Michał Różyczka
 • Wyrazy uznania i podziwu. Dziękuję. Ewa Bilska
 • Dziękuję bardzo za walkę o ochronę Konstytucji, a co za tym idzie, nas - obywateli. Edyta Woźniak
 • Wielki szacunek dla Bohatera - niezłomnego obrońcy Demokracji, Elżbieta Rost, Poznań
 • Dziękuję za Pana niezłomną postawę, która przywraca wiarę w ludzi! Grażyna Braciszewska
 • dr Maria I. Błęcka CBK PAN Warszawa
 • Dziękujemy! Anna Pesta, Gdańsk
 • Z szacunkiem i podziwem dla Pańskiej niezłomnej postawy, Tadeusz Zabrocki, dr habil. prof. SAN w Warszawie, Poznań
 • Prof. Wlodek Kofman, Centrum Badan Kosmicznych PAN, Warszawa, Directeur de Recherche au CNRS IPAG Grenoble
 • Szanowny Panie Profesorze, Z wyrazami szacunku i uznania za Pan Postawę i pracę dla naszego dobra, Teresa Lehmann
 • Panie Profesorze - dziękuję!!! Jacek Leociak
 • Dziękuję za niezłomność w obronie Trybunału i demokracji.Magdalena Cronin
 • Dziękuję, Panie Profesorze! Michał Kuziak
 • Dziękuję za trwanie w, od roku trwających, głośnych i wręcz demonstracyjnych słowach, hasłach wysyłanych przez PIS.
  Za niezłomność i nie poddawanie się! Brawo! Przecież wszystkim może się kiedyś przydać zdanie TK, nawet tym,którzy teraz najgłośniej ryczą przeciw, nie wiadomo co nas spotka w przyszłości. Sylwia Krzemieniewska
 • Józef Wróbel, dr hab., Wydział Polonistyki UJ
 • Dziękuję za piękny przykład godnego pełnienia funkcji publicznej. prof. Sławomir Breiter, Wydział Fizyki UAM
 • Pan Profesor Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego - pozwala mi wierzyć w sens prawa i prawości.Józef Franciszek Fert
 • dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
 • prof. dr hab. Tadeusz Michałowski, UAM, Poznań
 • Łączę wyrazy podziwu i wdzięczności, Zofia Kuczma
 • Z wyrazami szacunku, prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, IFP UAM
 • Witold Bobiński, dr hab. Wydział Polonistyki UJ, Bibice
 • dr hab. Marcin Wołk, Wydział Filologiczny UMK w Toruniu
 • Bardzo dziękuję, z wyrazami szacunku, Kinga Liska
 • Jerzy Kaniewski, , dr hab. prof. UAM, Poznań
 • Z szacunkiem i podziękowaniem Anna Kamińska
 • Dziękuję za wszystko, Żurek Halina
 • Wyrazy najwyższego szacunku i podziękowania.Agnieszka Flasińska
 • Panie Przewodniczący TK. W imieniu moim i mojego męża chciałam wyrazić nasz podziw i podziękowania dla Pana za sprawiedliwe osądy i nieugiętą postawę. Pana wiedza jeszcze przyda się Polsce. Dlatego życzymy Panu zdrowia i dużo sił na dalsze lata.
  Pozdrawiamy.Lidia i Wiesław Kułaga.
 • Panie Prezesie TK, wyrazy szacunku za walkę w obronie Trybunału i Polski - dziękuję, Leon Kędzierski
 • Z wyrazami szacunku i wdzięczności, dr hab. Sybilla Bidwell
 • Chciałbym wyrazić najwyższy szacunek i podziw dla Pana Prezesa Rzeplińskiego. Równocześnie bardzo żałuję, że musi Pan "osierocić" TK, który już nigdy nie będzie taki, jak za Pana Prezesury.
  Pozdrawiam serdecznie - Andrzej Polechoński Wrocław
 • Dziękuję ! mgr inż. Ryszard Misiak, wynalazca, przedsiębiorca, Mrowino
 • Dziękuję że PAN Jest i broni moich praw bym żyła w Państwie Prawa i Wolnej Polsce, Grażyna Sitko-Hryniuk
 • Prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, prof. em. w Instytucie Badań Literackich PAN, Warszawa
 • Wyrażam uznanie prof. Rzeplińskiemu za godną i profesjonalną postawę służącą obronie demokracji. Krzysztof Matuszewski
 • Dziękuję Profesorze, Barbara Porada, Poznań
 • Dziękuję Panu, Panie profesorze, za służbę dla Ojczyzny i za niezłomną postawę wobec tych, którzy dokonują obecnie zamachu na podstawy demokratycznego państwa prawnego i na wolności i prawa obywatelskie. Czuję się Pańskim dłużnikiem; jestem przekonany, że naród i Ojczyzna nie zapomną o Pana wielkich zasługach. Życzę Panu zdrowia oraz siły i wytrwałości - walka o wolną Polskę dopiero się zaczyna.
  Piotr Bąk
 • Z wyrazami najwyższego uznania i podziękowaniem za Pańską niezłomność Panie Profesorze
  prof. Andrzej Jacek Blikle, profesor emerytowany w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
 • Z wdzięcznością i ogromnym szacunkiem za konstytucyjną postawę, za kręgosłup. Bogna Piorkowska
 • Urszula Iwaszczuk, nauczycielka I LO im.Oskara Kolberga w Kościanie
 • Z podziękowaniami i wyrazami szacunku, prof. Barbara Engelking, IFiS PAN
 • dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. zw. dr. hab. Maria Ogielska, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Anita Staroń, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. prof UAM Beata Gromadzka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Poznań
 • Krzysztof Staroń, Łódź
 • Jerzy Jańczak Poznań, em. prof. UG
 • prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński
 • Beata Toll
 • Z ogromnym uznaniem, Stanisław Siess-Krzyszkowski
 • Szanowny Panie Profesorze,
  Chcę przekazać wyrazy szacunku, podziwu i sympatii i podziękować za Pana postawę, która powinna być traktowana jako oczywista, a znów w zmienionych czasach jest wyjątkowa.
  dr inż. Agnieszka Królikowska Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
 • Dziękuję, Renata Szewczyk
 • Dziękuję, Maciej Hajłasz
 • Dziękuję, Stanisława Szewczyk
 • Jacek Bomba, psychiatra, emerytowany profesor zwyczajny UJ CM
 • Szanowny Panie Prezesie, Wyrazy podziwu i solidarności! Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Dziękuję, popieram i pozdrawiam. Jolanta Kukułowicz
 • Podziwiana przeze mnie wysoka kultura Prezesa Rzeplińskiego nie pozwalała mu obrażać szalejących przeciwników Trybunału Konstytucyjnego. Był niezłomny, prawdomówny i godny bezwzględnego zaufania. Jadwiga Fęglerska
 • Pana postawa robiła na całej mojej rodzinie duże wrażenie. Takich jak Pan ludzi trzeba naszej Ojczyźnie. Przechodzi Pan do historii. Szacunek.
  dr Piotr Chrząstowski
 • mgr Maria Zeman-Stylo,em.nauczycielka j.polskiego,Bielsko-Biała.
 • Kochany Panie Profesorze Rzepliński , dziękuję z całego serca iż przywraca Pan wiarę w PRAWO , które niech zawsze stanowi OSTOJĘ i NIEPODWAŻALNĄ SIŁĘ w Polsce . Tego ,nam Polakom bardzo potrzeba . Życzę zdrowia . Bella Olejnik .
 • Wyrazy szacunku za postawę godną Sędziego Sądu Konstytucyjnego oraz Polaka, Krystyna Świerzewska
 • Panie Profesorze! Zostanie Pan zapamiętany przez Polaków jako niezłomny obrońca ładu konstytucyjnego przed autorytarnymi zakusami pozornej większości! Roman Mor
 • Szanowny Panie Profesorze,z wyrazami głębokiego szacunku i podziękowaniem. Joanna Kasperska - aktorka, społecznik, współzałożyciel nieformalnej grupy- Polska Dialogu, Zgody i Przyzwoitości.
 • Niech profesor nam Rzepliński stoi mocno jak mur chiński!
  prof. dr hab. Adam Grobler, Instytut Filozofii UO
 • Popieram serdecznie, Jerzy Dziąba
 • Dziękuję za nieugiętą postawę. Justyna Misiak, nauczyciel matematyki w szkole średniej, Poznań
 • Dziękuję, Małgorzata Misiak, uczennica gimnazjum w Suchym Lesie
 • Dziękuję, Maciej Misiak, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziękuję za niezłomną postawę poszanowania prawa. Monika Marcinkowska
 • Szkoda, że nie udało się nam zrobić więcej. Panu Profesorowi należą się stokrotne podziękowania! Nina Krasko
 • prof. dr hab. Roman Kubicki Instytut Filozofii UAM
 • Chcę przyłączyć się do listu z podziękowaniem dla Prezesa Rzeplińskiego. Danuta Janczewska, emerytowany nauczyciel XV LO w Poznaniu.
 • Jacek Jankowski metaloplastyk Warszawa
 • Mój najwyższy szacunek i uznanie, także podziw dla determinacji Prezesa Rzeplińskiego i wdzięczność za klarowną, zdeterminowaną postawę obrońcy PRAWA, Jerzy Bartmiński
 • Z wielkim szacunkiem i uznaniem, Prof. dr Krzysztof Apt, Amsterdam, Holandia
 • Za wszystko. Jan Musial
 • prof. dr hab. Przemysław Tajsner, Wydział Anglistyki, UAM
 • Wyrazy szacunku, także za styl. Pozdrawiam serdecznie! Sergiusz Kowalski
 • Panie Profesorze, z ogromnym szacunkiem chylę głowę przed Pana wiedzą, rozwagą i niezłomnością! Dziękujœ za wszystko co zrobił Pan dla kraju i demokracji.
  Z poważaniem, Anna Maria Patané, Berlin
 • Z wyrazami szacunku za niezłomną postawę, jest Pan dla wielu z nas wzorem, Pozdrawiam Anna Krenz, Berlin
 • Dr Maciej Junkiert, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Poznań
 • Moje wielkie uznanie,wielki szacunek oraz podziękowanie za wszystko . Życzę zdrowia i dalszych sukcesów. Anita Bar
 • Dziękuje za przyzwoitość. Wierze ze jeszcze będzie niejedna okazja by Pana wiedza pracowała na rzec normalnej Polski. Rafał Zakrzewski
 • Nie potrafię dodać do tych wszystkich słów niczego odkrywczego... Mieliśmy wszyscy szczęście, że na zakręcie historii pt 'dobra zmiana' Pan, Panie Profesorze, był właściwym człowiekiem we właściwym miejscu i dawał nam wszystkim nadzieję.
  Dziękuję. Małgorzata Brodacka
 • Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, Koledze z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW wyrazy poparcia i uznania przekazuje emerytowany profesor IPSiR UW Tadeusz Pilch
 • Małgorzata Czermińska, em. prof. zwyczajny, Uniwersytet Gdański
 • Dziękuję!!! prof. Wiesław Wydra
 • Wyrażam głęboką wdzięczność Panu Profesorowi za wspaniałą postawę w tej trudnym okresie dla polskiej demokracji po wyborach w 2015 roku. Andrzej Rejman
 • prof. UŁ dr hab. Andrzej M. Kaniowski
 • Pańska postawa jest i będzie wzorem, przekazuję tą drogą wyrazy uszanowania i wdzięczności, Stefan K. Kozlowski, Berlin
 • Dziękuje!!! Bożena Krzyżanowska
 • Panie Profesorze! Przez ten rok dawał nam Pan wole walki i sile, wskazywał postawę. Życzylibyśmy sobie, by takich ludzi było więcej, byśmy nie zwątpili, nie poprzestali na woli, ale umieli przejść do czynów, sumiennej kontynuacji. Życzymy zdrowia Panu, sobie wspólnej drogi. Choć odpoczynek jest ważny, my czekamy, na ulicach, w dużych i małych miastach. Nie zapomnimy.
  Magdalena Motog
 • mgr Alicja Kunzendorf, Manager, PhysioStachus, Monachium
 • Katarzyna Duczmal, Poznań
 • Dziękuję za wszystko co Pan zrobił dla naszego kraju i obiecuję wspierać Pana w dalszych przedsięwzięciach. Małgorzata Majewska
 • prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz - em. prof. zwyczajny Instytutu Filologii Polskiej UAM Poznań
 • Dla Pana Prezesa szacunku wyrazy
  Człowieka odwagi, godności,bez skazy
  Obrońcy Konstytucji i prawa
  Napawa nas dumą taka postawa
  Zbigniew Kułaczkowski
 • Tylko odwaga może nas uratować, dziękuję. prof. dr hab Michał Dadlez, biofizyk, IBB PAN, Warszawa
 • Wyrazy szacunku i podziękowania! prof. Katarzyna Meller, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • Z wyrazami najwyższego szacunku, Wioletta Michałek
 • dr hab. Dariusz Wojakowski,socjolog, Uniwersytet Rzeszowski
 • Pełne poparcie! dr Krzysztof Stobrawa, biolog molekularny, przedsiębiorca, Poznań
 • Rafał Kawa
 • Panie profesorze z wyrazami szacunku za postawę. Jerzy Gruszka
 • Dziękujemy za wszystko. Beata Orłowska, ornitolog, Stacja Ornitologiczna Uniwersytet Wrocławski
 • Dziękuję.Danuta Bebłacz
 • Grażyna Tomaszewska, prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
 • Szanowny Panie Profesorze!
  Proszę przyjąć wyrazy uznania i poparcia dla Pana postawy. Z bólem serca obserwuję niweczenie dorobku Polski w tak wielu obszarach, ale nadzieja, także dzięki Panu, mnie nie opuszcza.
  Jan Król - Poseł na Sejm 1989-2001, wicemarszałek Sejmu 1997-2001.
 • Z wyrazami szacunku i podziwu za niezłomną postawę, Paweł Smolibocki
 • Dziękuję, Panie Profesorze!!! Barbara Hanff
 • Z wyrazami szacunku i uznania. Ewa Gruszka Poznań
 • Składam wyrazy wdzięczności, szacunku i wsparcia za Pana niezłomną postawę. dr hab. Anna Gęsicka, historyk literatury, Katedra Filologii Romańskiej UMK
 • Panie Profesorze,dziękuję za wytrwałość w walce o zachowanie demokracji w Polsce-Jolanta Kujawa, Śrem, em.nauczycielka
 • prof. Mirosława Marody, socjolog, UW
 • prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, UAM, Poznań
 • Panie Profesorze dołączył Pan do grona naszych Bohaterów walczących o Konstytucję Trzeciego Maja. em.prof.dr hab. Lech Ratajczak wydział Biologii UAM
 • dr hab. Agata Sobczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sławomir Mandes, Instytut Socjologii, UW
 • prof.dr hab. Marek Tomaszewski, INALCO, Paryz
 • Szanowny Panie Profesorze,proszę przyjąć słowa najwyższego szacunku i uznania. prof. dr hab. Ewa Kołodziejek Uniwersytet Szczeciński
 • Jestem cały czas pełen uznania dla zdecydowanej postawy Pana Profesora. Chciałbym wesprzeć w wytrwałości. Serdeczne podziękowania za Pana odwagę i determinację. Wojciech Zwoniarski
 • Małgorzata Krupińska-Szamotuły-zwyczajny człowiek
 • dr Wiesław Kroker, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gratuluję, dr hab. Cezary Banasiński UW
 • Dziękuję. Ewa M. Wierzbowska
 • Z wyrazami najgłębszego szacunku, dr hab. Monika Kulesza (Instytut Romanistyki UW)
 • Z wyrazami szacunku i podziękowaniami za niezłomną postawę, Tomasz Kulesza
 • dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka, Instytut Romanistyki UW
 • Adam Mościcki
 • Z wyrazami ogromnego szacunku, dr Małgorzata Szymańska,starszy wykładowca Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (od 01.09.2016 r. na emeryturze)
 • Bardzo dziękuję za obronę demokracji w Polsce, Jan Miernowski
 • prof. dr hab. Anna Bochnakowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Panie Prezesie, składam wyrazy szacunku i podziękowania za Pana pracę na rzecz praworządności. Joanna Dybczyńska, nauczycielka, Poznań.
 • dr hab. Dorota Matuszko Uniwersytet Jagielloński
 • Szanowny Panie Profesorze, z najwyższym szacunkiem i głęboką wdzięcznością za niezłomną postawę. Helena Okęcka - Instytut Romanistyki UW
 • Prof.dr hab. Anna Pałubicka, Instytut Filozofii UAM, Poznań
 • dr hab. Tomasz Bochnak, Uniwersytet Rzeszowski
 • Z podziękowaniem za obronę demokratycznego państwa prawa. Marcin Boguslawski, Łódź
 • Dziękuję za Pańską służbę dla Polski. Grzegorz Borys
 • Panie Prezesie dziękuję za walkę o naszą KONSTYTUCJE. Krzysztof Kaczmarek
 • Dziękuję! Agnieszka Holland
 • Z wyrazami wysokiego szacunku, Michał Ratajczak, nauczyciel w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Alicja Kacprzak, Uniwersytet Łódzki
 • Gorące podziękowania za obronę niezależności władzy sądowniczej, fundamentu demokratycznej Polski, Jan Królikowski
 • dr inż Janusz Krupiński
 • W pełni popieram przesłanie podziękowania do Pana Profesora za długoletnie przewodniczenie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Ponieważ nadal żyję w świecie, gdzie przyzwoitość jest obowiązującą, a więc zwyczajową normą zachowania, a (cytując klasyka) prawda leży tam gdzie leży, podziękowanie nasze również traktuję jako oczywiste.
  Elżbieta Skotnicka - Illasiewicz
 • Joanna Augustyn, doktorantka, Uniwersytet Warszawski/Université Paris-Sorbonne
 • mgr Marek Banaszak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
 • Podziwiam Pana i bardzo dziękuję - Jarosław Wroński
 • Z wyrazami szacunku, Elżbieta Skibińska
 • Dziękujemy za obronę niepodległości, Wojciech Barczak
 • Agnieszka Nowak
 • Chciałabym Panu Prezesowi Rzeplińskiemu podziękować za odwagę i wytrwałość, która była i jest bardzo potrzebna zwykłym ludziom. Jolanta Ciesielska
 • Podpisuję się z całą sympatią dla niezłomnej postawy Pana Profesora! Andrzej Zimowski
 • Karolina Nojman, studentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, recepcjonistka hotelowa, Poznań.
 • Dziękuję, Danuta Mieszkowska
 • Panie Profesorze, serdecznie dziękuję za postawę utwierdzającą w przekonaniu, że "warto być przyzwoitym."
  Grażyna Smolibocka, nauczycielka
 • Dziękujemy za Wielki Patriotyzm Panie Profesorze, Kazimiera Zawitaj-Partyka
 • Jan Mościcki, uczeń Gimnazjum w Warszawie
 • Ewa Mościcka, emerytka z Warszawy
 • Szanowny Profesorze! Dziękuję w imieniu swoim i wielu znajomych za wszystko, co Pan zrobił w obronie wartości demokratycznych i w obronie Trybunału Konstytucyjnego. mam nadzieję, że te wielomiesięczne wysiłki nie poszły na marne.
  Prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska Uniwersytet Gdański
 • Jolanta Sułkowska- Wideł, mgr pedagogiki, emerytka, Poznań
 • Wyrazy szacunku za spokój, niezłomność i determinację w obronie państwa prawa, Krystyna Choińska-Engel
 • Zbigniew Wideł, inżynier, Poznań
 • Poparcie. Włodzimierz Nawrocki
 • Przyłączam się do podziękowania dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego za obronę Konstytucji w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, UAM
 • Jestem pełen uznania dla Pana postawy. Andrzej Zyskowski
 • Dziękujemy Panie Profesorze......Hanna i Michal Debscy
 • Bardzo dziękuję! Kinga Bojarska-Zielińska, psychoterapeutka, Warszawa
 • Pragnę wyrazić swój najwyższy szacunek i uznanie dla Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Profesora Andrzeja Rzeplińskiego i jego działań na rzecz obrony Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i trójpodziału władzy w naszym kraju.
  Prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, Katedra Azji Południowej, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski.
 • dr Monika Kostro, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Z wyrazami szacunku, Izabela Panowicz
 • Wyrazy szacunku i uznania, prof. dr hab. Aldona Pobojewska
 • Szanowny Panie Profesorze, pragnę złożyć bardzo głębokie podziękowanie za Pańską postawę szczególnie w ostatnim czasie wymagającym ogromnej siły, by wytrwać w obronie podstawowych wartości. Ta siła jest źródłem wsparcia dla obywateli, dla mnie.
  Z wyrazami szacunku, Justyna Kowal
 • Dziękuję Panie Profesorze. Andrzej Podworny
 • Wpis zrobiłem w imieniu mojej mamy Barbary (77 l), która prosiła abym w jej imieniu napisał ponieważ chce za Państwa pośrednictwem poprzeć pana profesora Rzeplińskiego. Nie posiada komputera (jeszcze). Udzielała się w pierwszej Solidarności więc zapewne komputer pojawi się niedługo w jej domu, a mama nie odpuści "dobrej zmianie".
  Moja mama jest absolwentką Uniwersytety Adama Mickiewicza i mgr geografii z zawodu, obecnie jest na emeryturze, całe życie zajmowała się szkolnictwem zawodowym. Mieszka w podpoznańskim Puszczykowie.
  Pozdrawiam, Marek Szymczak, Barbara Szymczak.
 • Tak zwyczajnie panie Prezesie dziękuje z całego serca,za to co pan zrobił dla TK. Będzie Pana bardzo brakowało. Życzę dużo zdrowia i wytrwałości a także spełnienia marzeń o wolnej i demokratycznej Polsce:)
  Anna Miedzińska
 • Z wyrazami szacunku i podziwu dla Pana Profesora Rzeplińskiego, Dorota Weres
 • Z wyrazami szacunku, Paweł Stolpniewski
 • Wyrazy podziwu i wdzięczności, prof. Aleksander Kuczma
 • Panie Prezesie, chapeau bas dla Pana odwagi i determinacji. Jan Dybczyński
 • Elżbieta Szubert, mgr fizyki nauczyciel emeryt absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Anna Górska, magister filologii germańskiej, absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; obecnie emerytka;
 • dr Ewa Dorota Żółkiewska, filolog, emerytka, Instytut Romanistyki UW, Warszawa
 • Dziękuję, Ewa Księżny
 • Dziękuję Panie Profesorze! Wiesława Bobrow, UEP, Poznań
 • Z wyrazami najwyższego szacunku, Marek Zaleski
 • Dziękuję! Aleksandra Wójtowicz
 • Wyrazy SZACUNKU za całokształt,dziękujemy!! Andrzej Nowacki
 • Panie Profesorze, bardzo dziękuję za Pańską działalność. Pana postawa jest dla mnie potwierdzeniem słów profesora Bartoszewskiego że "warto być przyzwoitym". Daje Pan świadectwo przyzwoitości dla młodego pokolenia dla którego brak autorytetów w dzisiejszych czasach. Dziękuję.
  Grzegorz Pawlak
 • Przyłączam się do listu z podziękowaniami dla Prezesa Rzeplińskiego. Sławomir Żegalski
 • Szanowny Panie Profesorze. Wyrażamy ogromną wdzięczność i głęboki szacunek za Pana niezłomną postawę, odwagę i wytrwałość w obronie państwa prawa.
  Barbara Łaszkiewicz i Wojciech małżonkowie Herde.
 • Serdeczne podziękowania za odwagę i walkę o konstytucję, Małgorzata Walter
 • Dziękuję Panu za całą działalność - w tym w Trybunale Konstytucyjnym.
  Życzę Panu zdrowia i pomyślności oraz wytrwałości.
  Jerzy Ratajczak
 • Z podziękowaniami, dr Małgorzata Sikorska IS UW
 • Podziękowanie, Jacek Bednarski
 • Bardzo dziękuję. Piotr Fabiś
 • Wyrazy szacunku za postawę, za oszczędność w słowach, które w trudnym, prawniczym języku wielu ludziom uświadomiły czym jest Trybunał Konstytucyjny i jaka jest jego rola!!!
  Krzysztof Michalak
 • Ewa Wawrzyniak Poznań
 • Barbara Tobiszowska Rogalinek pielęgniarka
 • Składamy Panu Prezesowi wyrazy wdzięczności i szacunku. Magdalena Szymańska i Anna Milej
 • Bardzo dziękuję, Panie Prezesie, za Pańską niezłomność. Dzięki Panu wiem, że są jeszcze sędziowie w Polsce. Krzysztof Ulanowski
 • Szanowny Panie Profesorze, szanuję Pana bardzo za niezłomność i bezstronność. Cieszę się, że Trybunał Konstytucyjny mógł mieć Prezesa, który działał zgodnie z Konstytucją i bronił praworządności. Dla mnie jest Pan przykładem człowieka, który mimo nacisków ze strony rządzących, nie poddał się. Jest Pan bohaterem narodowym! Dziękuję bardzo, zostanie Pan w pamięci Polaków na długo. Myślę nawet, że przeszedł Pan do historii jako obrońca demokracji.
  Zuzanna Citkowska
 • Z wyrazami podziwu i szacunku, Tomasz Wysłobocki
 • Ryszard Tezki, Poznań
 • Anna Mischke, emerytowana redaktor Wydawnictwa UAM, Poznań
 • Dziękuję, Dąbrówka Sierszulska
 • Najwyższe wyrazy szacunku za niezłomność, Ada Szczepanek z Krakowa
 • Dziękuję za niezłomną postawę! dr Anna Rusińska, em. st. wykładowca UAM
 • Dziękuję Panie Profesorze. dr Józef Musiał
 • Dziękuję za niezłomną postawę w obronie demokracji, Danuta Włodarczak, Kościan
 • Szacunek i uznanie! Danuta Sobczyńska, prof. UAM
 • Jestem pełna uznania dla Pana, Maria Kozak
 • Dzięki! Jakub Łukaszewski
 • Violetta Gelc - Poznań
 • dr inż. Paweł Rydzewski - Politechnika Poznańska
 • Przyłączam się do listu z podziękowaniami dla Prezesa Rzeplińskiego, Danuta Urbaniak
 • prof. dr hab. Marek Sikorski, profesor chemii, Wydział Chemii, UAM w Poznaniu, Poznań
 • Panie Profesorze ! Dziękujemy za całą Kadencję ! Prosimy o dalszą Służbę dla Kraju.
  Waldemar Jaskólski z Konina z Rodziną -sześcioro Obywateli Polski
 • Szanowny Panie Profesorze, pragnęlibyśmy wyrazić swoją ogromną wdzięczność i podziw dla Pana za determinację wykazaną w obronie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, instytucji bez której nie może być demokratycznego państwa prawa. Wykazał Pan nie tylko wielką odwagę cywilną, ale dla nas, ludzi pamiętających socjalizm, był Pan także wybitnym prawnym ekspertem. Szkoda, że nie wszyscy chcieli zrozumieć Pana znakomite prawne omówienia problemów, które pojawią się, kiedy Trybunał Konstytucyjny zostanie sparaliżowany.
  Dziękujemy, dr Andrzej Rostocki i mgr Joanna Janicka - Rostocka
 • Piotr Trzeciak, mgr ekonomii prawie na emeryturze, Suchy Las koło Poznania
 • Podziwiam Pana cywilną odwagę! "Jeszcze Polska nie zginęła...", Zbigniew Urbański
 • Dziękuję za Pana zaangażowanie w obronę naszych praw. Z wyrazami szacunku. Michał Krupiński
 • Ireneusz Jankowski,emeryt,Poznań
 • Dziękuję Panie Profesorze.Maciej Osłowski
 • dr Magdalena Polińska, UAM
 • Stanisław Sołtan
 • Z wyrazami szacunku, Ewa Miernowska, University of Wisconsin-Madison
 • Jarosław Sobieraj
 • Paweł Markowski, dziennikarz
 • Wojciech Gryniewicz, Poznań
 • Aleksander Fiut, emerytowany profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Panie Profesorze, serdecznie dziękuję za cały trud, włożony przez Pana w obronie demokracji w naszej wspólnej Ojczyźnie. Życzę wszystkiego dobrego w spełnianiu dalszych zadań, podejmowanych przez Pana Profesora.
  Lidia Stana - radca prawny, Poznań
 • Bolesław Suchocki, socjolog
 • Renata Suchocka, socjolog, profesor UAM,Poznań
 • Szanowny Panie Profesorze, proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku za niewzruszoną postawę konstytucyjnej niezawisłości, prezentowaną podczas bycia "primus inter pares" w Trybunale Konstytucyjnym.
  Karol Latowski, emerytowany profesor UAM w Poznaniu.
  Poparcie takie wyrażają także moi Bliscy: żona Bogumiła Latowska - pielęgniarka oraz synowie Łukasz z żoną Agnieszką (Buk) i Karol Maria z partnerką Natalią (Daszewice).
 • Dziękuje za obronę Konstytucji RP, Edward Baraniak
 • Dziękuję, że stał Pan na straży naszych praw i wolności. Życzę zdrowia i powodzenia w dalszej działalności. Iwona Zboralska
 • Panie Profesorze, dziękuję za niezłomną postawę w obronie podstaw naszej egzystencji. Oby jak najwięcej osób miało odwagę się na Panu wzorować i stać na straży praw konstytucyjnych.
  Z wyrazami podziwu i szacunku, Ewa Stachowska
 • Wyrazy najwyższego szacunku za hart ducha wobec opresji i służbę na rzecz państwa prawa, Tadeusz Kaczmarek em. profesor Politechniki Poznańskiej
 • Dziękujemy za konsekwentną postawę i wytrwałość, Wojciech Szymaniak
 • dr Małgorzata Tomicka, filolog, IFR UWr, Wrocław
 • Przyłączam się do podziękowań dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Prof. Rzeplińskiego, prof. zw. dr hab. Krzysztof Łastowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Panie Prezesie TK! Panie Profesorze! Podziwiam Pana prawniczą wiedzę i niezłomność,odwagę i uczciwość.Z całego serca Panu dziękuje za obronę konstytucyjnych wartości które pan heroicznie starał się ochraniać do samego końca Pana kadencji w Trybunale Konstytucyjnym.
  mgr inż. Wiesław Bednarkiewicz.
 • Z wyrazami szacunku i uznania, Danuta Suwalińska
 • Z wyrazami szacunku. prof. Jerzy Pogonowski, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM, Poznań
 • Dziękuję Panu Profesorowi za SŁUŻBĘ RZCZYPOSPOLITEJ nacechowaną odwagą i niezłomną postawą oraz pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na kolejnym etapie życia. Grzegorz Pełko
 • Krystyna Janowicz, dr n. chem., WSZUiE Poznań
 • Dziękujemy! Lidia i Sławomir Ostrowscy
 • Popieram i przesyłam pozdrowienia. Krzysztof Kola
 • Popieram, Wiktoria Szymańska
 • Jarosław Bernatowicz, meteorolog
 • mgr Paweł Goderski, anglista, Poznań
 • Panie Profesorze, proszę przyjąć wyrazy szacunku i najgłębszej wdzięczności za obronę Wielkiej Sprawy. Marian Dźwinel (Dźwiniel), b. dziennikarz i publicysta, autor paru książek poetyckich i innych.
 • Z wyrazami szacunku i pełnym poparciem dla Pana działalności, Teresa Michałowska-Barłóg, Puszczykowo
 • Z wyrazami szacunku i podziwu dla postawy i działalności Pana Profesora, Zofia Kurzawa
 • Z wyrazami najgłębszego szacunku i z nadzieją na przyszłość,
 • Anna Binczarowska, anglistka, Poznań
 • Jest Pan dla mnie OGROMNYM AUTORYTETEM ! dr n. med. Dariusz Sobkowiak
 • Z wyrazami największego szacunku, nauczycielka gimnazjum w Żyrardowie, dr Teresa Utzig
 • Katarzyna Andrzejewska, mgr filologii angielskiej, Szkoła Językowa Poznań
 • DZIĘKUJEMY!!! Janina Bańkowska
 • Wyrazy głębokiego szacunku Panie Profesorze. Dziękuję. Bogna Chmielewska
 • Panie Profesorze dzięki Panu uwierzałam, że są jeszcze prawi ludzie w Polsce. Dziękuję!! Anna Pytel
 • W pełni popieram, Ryszard Potok
 • Panie profesorze! Jest Pan wielkim autorytetem. Będziemy Pana wspierać w dalszych działaniach na rzecz polskiej praworządności!
  Monika Szczepaniak mgr prawa oraz administracji, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Szanowny Panie Profesorze, proszę przyjąć wyrazu najwyższego uznania i podziękowania za Pana niezłomną, patriotyczną postawę w obronie praworządności i wolności obywatelskich.
  Z poważaniem, Paweł Śliwa
 • Dziękuje, że zawsze stał Pan na straży konstytucyjnego państwa prawnego.
  Adriana Machowiak - pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mieszkanka Leszna.
 • mgr inż. Maria Janik, em. nauczyciel, Kraków
 • Dziękuję Panie Profesorze za odwagę w obronie praworządności w naszym kraju.
  Teresa Damięcka, emerytka z Warszawy
 • Danuta Misztal
 • Dziękuję. Jest Pan dla mnie wzorem przyzwoitości, kultury i zwyczajności- do naśladowania dla wszystkich:) życzę zdrowia, Anita Wojtkowska
 • Dziękuję. Dał Pan, Panie Profesorze, nam nadzieję. Helena Błachut