Akademicki KOD - strona główna
Witamy na stronach grupy Akademicki KOD.

Jesteśmy całkowicie nieformalną grupą obywateli,
członkami i sympatykami Komitetu Obrony Demokracji, związanymi mniej lub bardziej ze środowiskiem akademickim,
dodatkowo często nie chcącymi lub nie lubiącymi korzystać z Facebooka.
Strona służy głównie do prezentacji naszego stanowiska w różnych sprawach, wzajemnej komunikacji, wymiany materiałów, wspomaga różne nasze inicjatywy.W grupie Akademicki KOD działa również e-mailowa lista dyskusyjna.

Używamy na tych stronach znaków graficznych oraz materiałów pobranych z publicznych kanałów komunikacyjnych Komitetu Obrony Demokracji za zgodą władz Regionu Wielkopolskiego KOD.


Strona jest w trakcie nieustannej rozbudowy - co chwilę coś nowego !

Osobą odpowiedzialną za zawarte na tych stronach materiały jest Piotr A. Dybczyński. Wszelkie pytania, uwagi, sugestie można kierować na adres: piotr@dybczynski.pl