Akademicki KOD - strona główna
Witamy na stronach grupy Akademicki KOD.

Jesteśmy całkowicie nieformalną grupą obywateli,
członkami i sympatykami Komitetu Obrony Demokracji, związanymi mniej lub bardziej ze środowiskiem akademickim,
dodatkowo często nie chcącymi lub nie lubiącymi korzystać z Facebooka.
Strona służy głównie do prezentacji naszego stanowiska w różnych sprawach, wzajemnej komunikacji, wymiany materiałów, wspomaga różne nasze inicjatywy.W grupie Akademicki KOD działa również e-mailowa lista dyskusyjna.

Używamy na tych stronach znaków graficznych oraz materiałów pobranych z publicznych kanałów komunikacyjnych Komitetu Obrony Demokracji za zgodą władz Regionu Wielkopolskiego KOD.

Osobą odpowiedzialną za zawarte na tych stronach materiały jest Piotr A. Dybczyński. Wszelkie pytania, uwagi, sugestie można kierować na adres: piotr@dybczynski.pl